Archive for มกราคม, 2021

เอดินเบิก วูเลน มิล ช่วยเหลือพนักงานที่เสียหาย 2000 ราย

แบรนด์สินค้าขายเสื้อผ้าสำหรับผู้มีอายุที่มีให้เลือกใช้บริการเองก็กำลังประสบปัญหาของการเลิกจ้างงานพนักงานภายในร้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้เอง และยังคงระบาดมากขึ้นไปอีกจากการที่ระบบการป้องกันโรคนั้นยังไม่มีหนทางที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับสำหรับปัญหาดังกล่าวนี้เองส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างมากในการทำธุรกิจทั้งรายใหญ่ จนไปถึงระดับรายเล็ก แต่ก็ต้องคิดได้แล้วว่าจะต้องมีการปรับตัวได้ยังไงถึงจะอยู่รอดในเหตุการณ์แบบนี้กันได้แล้ว

เอดินเบิก วูเลน มิล ด้วยธุรกิจที่เกิดผลกระทบร้ายแรงนี้เองจะเห็นได้ว่ามีการใช้จ่ายและการเข้าถึงร้านที่ยาก น้อยลงไป ยิ่งเป็นจุดสังเกตุได้ว่ามีการคิดใช้จ่ายที่มีข้อจำกัดทำให้แบรนด์การขายเสื้อแห่งนี้เองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมเพื่อให้ธุรกิจนั้นจะต้องอยู่รอดไปได้นั้น

และสำหรับการถือหุ้นส่วนกับแบรนด์เสื้อชื่อดังอื่น ๆ ภายในเครือเองก็ได้มีการตกลงกันในเรื่องของการลดจำนวนพนักงานลง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองที่ทำให้เกิดเหตุผลของการจำหน่ายพนักงานออกไปจำนวนมากถึง 500 ตำแหน่ง และต้องปิดสาขาที่ให้บริการไปถึง 80 แห่ง จึงทำให้ในส่วนที่เหลือของการบริหารและบริการเองก็ได้ปรับเปลี่ยนพร้อมรับรูปแบบการทำงานที่จะเห็นได้แล้วว่ามีการต้องยอมรับในส่วนเสียหายนี้

สำหรับพนักงานของ เครือ เอดินเบิก วูเลน มิล  ที่ได้โดนปิดไปเองก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องของเงินค่าชดเชยการทำงานที่ได้หายไปในส่วนนั้น ทาง เอดินเบิก วูเลน มิล  ได้ออกมาชี้แจงและค่อย ๆ ทยอย พร้อมกับการมองหาทางออกในการดูแลพนักงานที่ได้โดนจำหน่ายออกไปนั้นเอง

ซึ่งพนักงานที่ได้ทำงานอยู่ เอดินเบิก วูเลน มิล ในปัจจุบันเองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของรายได้ที่ทำได้ในช่วงปีนี้ที่สรุปออกมาแล้วพบว่าทำยอดได้น้อยกว่าปีที่แล้วถึง 5% เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างมากและไม่อาจหลีกหนีพ้นกันได้กับสถานการณ์แบบนี้นั้นจะต้องเดินหน้าและหาหนทางในการสู้ต่อไปอีกครั้ง และยังมีเรื่องของคู่แข่งทางการค้าที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายเป็นออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้รวดเร็วและเหมาะสมกับราคาที่พวกเขาได้เลือกกันเองยิ่งเป็นตัวเสริมสร้างความกังวลอย่างมากให้กับ เอดินเบิก วูเลน มิล  เองก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของตัวเองนั้นให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม